Jak rozpocząć działalność gospodarczą

fot. shutterstock.com

Jak rozpocząć działalność gospodarczą. To pytanie zadaje sobie obecnie wiele osób. Bezrobocie w Polsce od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Stopa bezrobocia to cały czas kilkanaście procent co oznacza, że prawie co piąty Polak jest bez pracy. Właśnie dobra praca to marzenie bardzo wielu Polaków codziennie przeglądających oferty pracy w prasie i Internecie. Alternatywą dla szukania pracy jest otworzenie własnej firmy.

Najprostszą i najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza. Inne formy działalności to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Na tej stronie będą poruszane wyłącznie zagadnienie dotyczące indywidualnej działalności gospodarczej. Nasz poradnik w krótkiej formie (5 kroków) przedstawia etapy zakładania własnej działalności.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy działalnością gospodarczą jest: zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.